Leczenie uzależnień według modelu Jeffreya Schalera

model leczenia SchaleraJeffrey Schaler to amerykański psycholog, który w swoich naukach i pracach przygotował nowoczesne spojrzenie na problem uzależnień oraz to jak taki problem w ogóle jest postrzegany. Stara się zwracać uwagę na takie kwestie, które odnoszą się do zagrożeń jakie wiążą się z uzależnieniem. W rzeczywistości, według badającego osoba chora nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić, gdyż jest i będzie chora do końca życia mimo tego, że uda się jej skutecznie zakończyć różne procesy leczenia. Ta choroba właściwie się nie kończy nawet jeśli uda się pozytywnie kończyć terapię. Takie formy myślenia przyjęły między innymi różnego rodzaju grupy AA oraz grupy wsparcia przy innych uzależnieniach. Badacz zwraca uwagę na to stwierdzenie, że będzie się chorym do końca życia i nie chce się z nim zgadzać. Według niego takie określenie będzie niebezpieczne i w dłuższej perspektywie będzie generować rożnego rodzaju niebezpieczeństwa.

Mamy zamiast tego inną formę leczenia uzależnień przez niego stworzoną, która opiera się na wolnym wyborze. Twierdzi on, że sposobem na uleczenie się z uzależnienia będzie przede wszystkim opieranie się na swojej woli. Chodzi o to, by taka osoba sama uczyła się kontrolować swój organizm i swoje popędy. Dzięki temu osoba taka może przestać samodzielnie uciekać dalej w uzależnienie i sama jest w stanie sobie do końca poradzić. Według niego nałóg tak naprawdę ma bardzo wiele wspólnego ze środowiskiem w jakim żyje osoba uzależniona. Nie ma to takiego znaczenia jakie są te środku powodujące uzależnienie. Twierdzi on, że ludzie popadają w różnego rodzaju uzależnienia przede wszystkim dlatego, że nie potrafią sobie poradzić w życiu, muszą polegać tylko na sobie, nie mają wsparcia od innych i to generuje u nich różnego rodzaju problemy, z którymi muszą walczyć.

kontrola uzależnieniaBadacz uważa, że jeśli ludzie będą wierzyć w swoje zdolności do tego, by się kontrolować prawdopodobne stanie się to, że kontrola będzie rzeczywiście możliwa. Zakłada on, że umiejętność kontrolowania będzie prowadzić do tego, że ludzie z takiej umiejętności rzeczywiście skorzystają i będą chcieli ją rozwijać. najważniejszą kwestią będzie motywacja oraz podjęcie najważniejszej decyzji, która pozwoli zakończyć niebezpieczne i szkodliwe zachowanie. Sukcesy związane są bezpośrednio z osobą uzależnioną a nawroty to tak naprawdę źródło informacji związanych z tym jakie mechanizmy rządzą ludzkimi zachowaniami. Według niego te nawroty nie mają nic wspólnego z naturą uzależnienia, o której tak często mogliśmy słyszeć.